:: Organizační struktura

:: O MŠ

:: Dokumenty

:: Sponzoři


Denní režim

Je flexibilní, ve prospěch dětí.je upravován.

(Výlety, návštěvy kulturních akcí, plavání, ostatní mimořádné akce).

 

6.30

Otevření MŠ

6.30 – 7.30

Scházení ve třídě Sýkorek

7.30 – 8.45

Hry podle zájmu dětí, spontánní hry, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, individuální grafomotorika, PL, pitný režim

8.45 – 9.15

Ranní pohybové aktivity, svačina

9.15 – 9.45

Činnosti na dané téma, didakticky cílené činnosti, smyslové hry, estetické činnosti, KK, dramatizace, hodnotící kruh

9.45 – 11.45

Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45 – 12.00

Hygiena, příprava na oběd

12.00 – 12.15

oběd

12.15 – 14.15

Hygiena, příprava k odpočinku, odpočinek, pro předškolní děti zařazení aktivit přípravy na školu

14.15 – 14.30

Odpolední svačina

14.30 – 16.15

Volné hry, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, řízené činnosti učitelkou, pitný režim, kroužky

16.30

Uzavření MŠ