:: Organizační struktura

:: O MŠ

:: Dokumenty

:: Sponzoři


Jídelníček

JL 22.-26.6.2020

JL 29.6. - 3.7.2020

JL 6.- 10.7.2020

JL 13. - 17.7.2020

! POZOR ! OBĚD JE NUTNO ODHLÁSIT VŽDY JEDEN DEN DOPŘEDU, POUZE V PŘÍPADĚ NEMOCI LZE ODHLÁSIT JEŠTĚ TEN DEN DO 7.15 HODIN

 

Jídla pro Vás připravil kolektiv kuchařek pod vedením Ludmily Dvořanové. Telefon do kuchyně: 572 574 358, úřední doba vedoucí školní jídelny je každý čtvrtek, od 11.00 do 15.00 hodin.

Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která je přílohou č.2 školního řádu MŠUH.

 

Výši finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podle cen potravin v místě obvyklých stanovila ředitelka MŠUH takto:

 

CENÍK OBĚDŮ
 věk cena obsahuje
 
Dítě 3 - 6 let  30 Kč  přesnídávka 7 Kč
 oběd 17 Kč
 odpolední svačina 6 Kč
     
Dítě 7 - 10 let  32 Kč  přesnídávka 7 Kč
 oběd 19 Kč
 svačina 6 Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.