Zdroj: http://msmikovice.cz/aktuality/preruseni-provozu-materskych-skol  •  Vydáno: 13.3.2020 12:56  •  Autor: webmaster

Přerušení provozu mateřských škol

Vážení rodiče,

Rada města Uherské Hradiště odsouhlasila dne 12. 3. 2020 v souvislosti s mimořádnou situací šíření nákazy COVID - 19 uzavření mateřských škol s výjimkou MŠ Husova.

Tato škola bude otevřena pouze pro děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému:

 

 Pro rodiče, kteří jsou zaměstnanci IZS, platí následující pokyny:

 

1. Pokud budete potřebovat dítě umístit do MŠ Husova, váš zaměstnavatel / nemocnice, Policie ČR,            HZS, RZS / vám vydá potvrzení, že jste zaměstnanec IZS. Bez tohoto potvrzení vám dítě nebude            do mateřské školy přijato.

2. Vzhledem k náročnosti zajištění organizace školy a stravování je potřeba, abyste docházku dítěte            oznámili vždy den předem nebo v den docházky do 7 hodin na tato telefonní čísla:

    Školní jídelna - 572 564 535 / 739 488 422 nebo email: mskvuh@uhedu.cz

3. Kontakt pro poskytnutí informací: ředitelka školy 777 611 876

                                                      vedoucí učitelka MŠ Husova 739 488 424

 

V Uherském Hradišti 13. 3. 2020

Bc. Ilona Močičková, ředitelka školy