:: Organizační struktura

:: O MŠ

:: Dokumenty

:: Sponzoři


Zájmové aktivity v mateřské škole

FOLKLÓRNÍ KROUŽEK BOŘÍNEK

Našim cílem je zachovat a prohlubovat kulturní tradici v naší čtvrti. Během roku jsou nacvičena dvě pásma. Vede p. učitelka Mikovičová

1x za čtrnáct dnů v pondělí

 

PRÁCE S KERAMICKOU HLÍNOU

Práce s keramickou hlínou probíhají v dopoledních hodinách pro všechny děti od října. Výuku zajišťují učitelky na třídách. Finanční prostředky na provoz keramické dílny jsou hrazeny z ředitelství MŠ.

 

KURZ PLAVÁNÍ

V 1. pololetí školního roku

Plaveckou výuku zajišťuje Plavecká škola v Uh. Hradišti každou středu od 9.45 – 10.45 hod. Kurz je určen pro předškoláky. Podrobné informace na úvodní schůzce rodičů v září. Přihlašování do kurzu včetně podmínek během září.

Rodiče vyplní potvrzení o způsobilosti dítěte k plavání, které nahrazuje lékařské potvrzení. Rodiče platí 600,- Kč

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Formou kolektivní práce se dětem věnuje p. učitelka Šáchová.

Na základě provedených záznamů je ve spolupráci s Mgr. Vaňkovou stanovena forma péče o jednotlivé děti.

Individuální logopedickou péči vede p. učitelka Mikovičová -1x za čtrnáct dnů.

 

ANGLIČTINA

Ve spolupráci s DDM Šikula Uh. Hradiště pro zájemce výuku angličtiny v MŠ.

 

SLOVÁCKÁ AKADEMIE SPORTU

Zvyšování tělesné zdatnosti a obratnosti dětí během celého školního roku - pro předškoláky / bruslení, tenis, lehká atletika /

Každý čtvrtek 13 - 14 hodin v Uh. Hradišti na daném sportovišti pod vedením profesionálních trenérů

 

Všechny zájmové aktivity začínají pracovat od října.