:: Organizační struktura

:: O MŠ

:: Dokumenty

:: Sponzoři


Zájmové aktivity v mateřské škole

FOLKLÓRNÍ KROUŽEK BOŘÍNEK

Našim cílem je zachovat a prohlubovat kulturní tradici v naší čtvrti. Během roku jsou nacvičena dvě pásma.

1x za čtrnáct dnů v pondělí

 

SPORTÍK

Tato zájmová aktivita je určena pro děti, které mají s pohybem zkušenosti a jsou pohybově zdatné. Děti zde budou mít možnost rozvíjet své pohybové dovednosti ve všech rovinách.

1x za čtrnáct dnů ve čtvrtek

 

PRÁCE S KERAMICKOU HLÍNOU

Práce s keramickou hlínou probíhají v dopoledních hodinách pro všechny děti od října. Výuku zajišťují učitelky na třídách. Finanční prostředky na provoz keramické dílny jsou hrazeny z ředitelství MŠ.

 

KURZ PLAVÁNÍ

v 1. pololetí školního roku

Plaveckou výuku zajišťuje Plavecká škola každou středu od 9.45 – 10.45 hod. Kurz je určen pro předškoláky. Podrobné informace na úvodní schůzce rodičů v září. Přihlašování do kurzu včetně podmínek během září.

Rodiče vyplní potvrzení o způsobilosti dítěte k plavání, které nahrazuje lékařské potvrzení.

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Formou kolektivní práce se dětem věnuje p. učitelka Šáchová.

Na základě provedených záznamů je ve spolupráci s Mgr. Vaňkovou stanovena forma péče o jednotlivé děti.

Individuální logopedickou péči vede p. učitelka Mikovičová a p učitelka Klvaňová -1x za čtrnáct dnů.

 

ANGLIČTINA

Ve spolupráci s DDM Šikula Uh. Hradiště pro zájemce výuku angličtiny. v MŠ.

 

Všechny zájmové aktivity začínají pracovat od října.